[Teaser] Zia(지아) _ Wish(소원)

[Teaser] Zia(지아) _ Wish(소원)

Artist : Zia(지아)
Title : Wish(소원)
Release : 2021.11.21


▶1theK YT : www.youtube.com/1theK
▶1theK FB : 1theK
▶1theK TW : 1theK
▶1theK Kakao : goo.gl/otRpZc
▶1theK TikTok : vt.tiktok.com/2mSMBS "

تعليقات

 1. Lee다비드

  Lee다비드17 أيام قبل

  나의 영원한 원탑 보컬리스트 지아!

 2. 유레카

  유레카17 أيام قبل

  김현성 노래리메이크하셧네.. 이너래짱조은데

 3. 바넬로피의 반란

  바넬로피의 반란18 أيام قبل

  ㄹㅈㄷ

 4. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 5. 으니으니

  으니으니18 أيام قبل

  지아님 목소리도 좋고 노래 기대되요 ㅠㅠ 배우님 몰입도👍🏻👍🏻

 6. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 7. The O.D.A. Music Group ♪

  The O.D.A. Music Group ♪18 أيام قبل

  *_Fun fact: I like the way how every fan showed up for this one. I hope to have a fanbase this loyal supporting my music like this someday. 🔥🔥🔥🔥🔥_*

 8. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 9. WHOAMI WHOAMI

  WHOAMI WHOAMI18 أيام قبل

  >>>>>> #SO MUCH INCREÍBLE EXCELLENT WORK>>>>>>>>>

 10. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 11. Jânio & Janil

  Jânio & Janil18 أيام قبل

  Eu oro todos os dias para que uma música nossa estoura 🙏🏼🎼 eu tenho fé, e sei que um dia vai chegar o dia 😭🙏🏼…

 12. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 13. 💞YESA💞

  💞YESA💞18 أيام قبل

  Im waiting

 14. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 15. BTS BENTAGON

  BTS BENTAGON18 أيام قبل

  Mog呀呀呀呀与

 16. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 17. Suzy Lima

  Suzy Lima18 أيام قبل

  💔 nossa ansiosa pra vê clipe todo! Emocionei só com o teaser!

 18. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 19. Van Bus

  Van Bus18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/zaJ_ltuprbSkd6A.html

 20. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 21. Ariel

  Ariel18 أيام قبل

  p

 22. Frie Ann

  Frie Ann17 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 23. Park Tankim

  Park Tankim18 أيام قبل

  Beautiful 😍😍

 24. Van Bus

  Van Bus18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/zaJ_ltuprbSkd6A.html

 25. Andrea O'Pray

  Andrea O'Pray18 أيام قبل

  Sounds beautiful.🤗👏👏👏

 26. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 27. Professor Emerald

  Professor Emerald18 أيام قبل

  📝⚘

 28. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 29. Ianne

  Ianne18 أيام قبل

  10🥺

 30. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 31. 이씨 이슬 (Lee Iseul)

  이씨 이슬 (Lee Iseul)18 أيام قبل

  지아 목소리 대박 그리고 티저였다 매우 감정적

 32. Van Bus

  Van Bus18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/zaJ_ltuprbSkd6A.html

 33. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 34. Kawaii Club

  Kawaii Club18 أيام قبل

  Saranghae

 35. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 36. Chord Uaena

  Chord Uaena18 أيام قبل

  Ağlayamam ki..

 37. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 38. armi 💜💜

  armi 💜💜18 أيام قبل

  🙂💖 🙁💔

 39. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 40. Akun Oppo

  Akun Oppo18 أيام قبل

  OMG my name

 41. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 42. HYUNJİN

  HYUNJİN18 أيام قبل

  😌💝💝

 43. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 44. Meeyourlovesix

  Meeyourlovesix18 أيام قبل

  4

 45. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 46. Hungry people 👿

  Hungry people 👿18 أيام قبل

  Wow ❤️❤️😀❤️😘

 47. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 48. Aya Pml

  Aya Pml18 أيام قبل

  3

 49. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 50. Shojas Shoy

  Shojas Shoy18 أيام قبل

  Second

 51. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 52. Risna Mambrasar

  Risna Mambrasar18 أيام قبل

  second

 53. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html

 54. cherrybomb

  cherrybomb18 أيام قبل

  hi

 55. Frie Ann

  Frie Ann18 أيام قبل

  arstart.info/eye/fydyw/0IaluZh7cJi7X5Q.html